BR DESIGN
Barbara Łukasik-Razowska

• pracownia projektowa • warsztaty kreatywne • arteterapia

ul. Żwirki i Wigury 11/21
40-063 Katowice
NIP: 648 198 07 12
Santander Bank: 11109011860000000149783843

tel.: +48 501 101 730
e-mail: studio@razowska.com

Firma BR DESIGN Barbara Łukasik-Razowska uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.24/00038/2024, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) przez wojewódzkie urzędy pracy wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.). Zapraszamy do współpracy instytucje i organizacje, kierujące na szkolenia osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach zleceń finansowanych ze środków publicznych.”).